Scandinavian Education är ett partnerskap mellan ett antal starka, namnkunniga individer som var och en bidrar med sina respektive unika kompetenser i nätverket. Gemensamt för alla oss på Scandinavian Education är att vi har dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser på strategisk nivå och att vi vill bidra till att skolan tar nästa steg. 

 

En annan gemensam nämnare är att vi alla har vår professionella vardag utanför Scandinavian Education, i egna företag, på universitet, skolor, mm. Alla verkar tillsammans inom nätverket men kommer att bidra till verksamheten i olika omfattning. Vi är också en thinktank. Vi står helt oberoende. 

 

Partnerskapet började i augusti 2013. 

 

 

Hans Renman

Teo Härén  

Christian Lundahl 

Troed Troedson

John Steinberg

Aron Solomon (USA/Canada)

Carl Heath

Kristina BjörnJohan Sjölin

Benjamin Packalén (Finland)

Carolina Thornström
Oskar Henrikson

Johan von Gerber

Henrik Widaeus

Daniel Laurén
Bildbeskrivning